Certificering af fysioterapi

Sundhedsstyrelsen er i øjeblikket i gang med at certificere samtlige sundhedsklinikker (læger, fysioterapeuter, kiropraktorer mm.) i hele Danmark.

I perioden 2019-2021 skal alle danske fysioterapipraksisser, der arbejder inden for overenskomst med det offentlige, akkrediteres.

Otterup Fysioterapi Aqua & Fitness blev akkrediteret d. 3. juni 2020 af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Se certifikat her.

Klinikken lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Klinikken blev vurderet og certificeret med den mørkegrønne farve, som er symbol på, at klinikken til fulde lever op til alle punkter uden anmærkninger. Det er vi selvfølgelig glade og stolte over, og vil gøre vores for at det fortsætter sådan.

Det vil sige, at klinikken har fået papir på, at vi opfylder følgende punkter:

 • Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis
 • Patientsikkerhed
 • Utilsigtede hændelser
 • Patienters oplevelse af kvalitet
 • Patientidentifikation
 • Kommunikation med patientens henvisende læge og kommune
 • Førstehjælp
 • Patientjournalen
 • Datasikkerhed og diskretion
 • Apparatur og træningsredskaber
 • Information til patienter
 • Hygiejne
 • Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling
 • Ledelse og organisering af kvalitetsarbejdet

En klinik af vores størrelse med så mange brugere, kræver konstant vedligeholdelse og udvikling. Har du gode ideer, forslag eller kritik, er du meget velkommen til at skrive det på en seddel og lægge den i Ris/Ros-kassen i receptionen.